Nasze zwierzęta:

Jelenie europejskie
Jelenie Mandżurskie
Jelenie Axis
Daniele
Kozy
Owce wrzosówki
Lamy Glama
Konie przewalskiego
Konik Polski
Koń Wielkopolski
Koń Zimnokrwisty
Kucyki
Osiołki Nubijskie
Krowy Highland Cattle

Krowy Herefordy
Kury
Króliki
Kaczki
Gęsi

Paw

Bażant złocisty