Prosimy o stosowanie się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, nie są to nasze wymysły

Prosimy o posiadanie ze sobą paszportu covid lub dokumentu ozdrowieńca lub wyniku testu. 

Restauracje hotelowe

Lokale gastronomiczne w restauracjach działają w ścisłym reżimie sanitarnym – maks. 30 proc. obłożenia lokalu. Obowiązuje dystans między stolikami (zajęty może być co drugi stolik, odległość między stolikami musi wynosić co najmniej 1,5 m – chyba, że znajduje się między nimi przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika).

Uwaga! Do limitu 30% nie wlicza się zaszczepionych przeciwko COVID-19 pod warunkiem okazania przez te osoby:

  • unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID;
  • lub zaświadczenia o szczepieniu, wyniku testu i wyzdrowieniu.

W przypadku nieokazania wskazanych dokumentów, przedsiębiorca ma prawo odmówić obsługi.


żródło: https://www.gov.pl/web/koronawirus/uslugi