REGULAMIN ZWIEDZANIA ZOO SAFARI OKRĄGŁE


Szanowni Państwo,
dla dobra zwiedzających oraz zwierząt z ZOO SAFARI OKRĄGŁE uprzejmie prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu. Niestosowanie się do Regulaminu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb lub wyprowadzeniem z terenu obiektu.

 1. Zwiedzanie ZOO SAFARI jest możliwe wraz z ważnym biletem wstępu w godzinach jego pracy w maseczkach zasłaniających usta i nos (podczas pandemii)

 2. Zakup biletów wstępu oznacza akceptację poniższego regulaminu.

 3. Zakupione bilety wstępu należy zachować do kontroli podczas pobytu w ZOO SAFARI OKRĄGŁE.

 4. Wszystkie bilety ulgowe i rodzinne obowiązują z WAŻNYM dokumentem potwierdzającym daną ulgę (np. legitymacja szkolna, Karta Dużej Rodziny).

 5. ZOO SAFARI OKRĄGŁE nie ponosi odpowiedzialności za zgubione predmioty na terenie całego obiektu.

 6. Prosimy o rozważne dokonywanie zakupów, ponieważ zakupione bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inne (bez względu na warunki pogodowe oraz inne przypadki losowe). Zakupione bilety można wykorzystać w dniu zakupu.

 7. Wózkek dziecięcy lub osoby niepełnosprawnej możliwy jest do zabrania na zoo safari, prosimy o wczesniejsze zgłaszanie.

 8. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie ZOO SAFARI WYŁĄCZNIE pod opieką dorosłych lub opiekunów.

 9. Za nieletnich pełną odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub prawni opiekunowie.

 10. Zwiedzający zobowiązani są stosować się do zaleceń pracowników.

 11. Zabrania się wychylania i przechylania w wozach ZOO SAFARI OKRĄGŁE, które to może spowodować wywrócenie się.

 12. Podczas wycieczek prosimy o cisze, ponieważ nasze zwierzęta nie są w klatkach i uciekają od obcych głosów.

 13. Zabrania się zabierania na zoo safari plecaków, toreb i innych przedmiotów nie potrzebnych podczas wycieczki.

 14. Zabrania się wstawania podczas wycieczki.

 15. Za złamanie regulaminu zwiedzania ZOO SAFARI OKRĄGŁE może nałożyć karę finansową w wysokości do 500 zł.


ZOO SAFARI OKRĄGŁE OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ:

 • karmienia zwierząt inną karmą niż zakupioną na miejscu

 • niepokojenia zwierząt

 • wrzucania na wybiegi i do wolier jakichkolwiek przedmiotów, śmiecenia

 • wrzucania monet do zbiorników wodnych

 • wnoszenia, prowadzenia oraz jazdy na rowerach, rowerkach biegowych, rolkach, deskorolkach, wrotkach, hulajnogach itp.

 • używania dronów

 • wnoszenia balonów, latawców itp.

 • odtwarzania głośnej muzyki

 • wprowadzania zwierząt

 • niszczenia zieleni

 • palenia papierosów, wyrobów tytoniowych i pochodnych oraz papierosów elektronicznych

 • spożywania alkoholu

 • wchodzenia na teren ZOO SAFARI OKRĄGŁE pod wpływem alkoholu lub środków odurzających

 • zostawiania dzieci bez opieki

 • wykonywania zdjęć i nagrywania filmów do celów komercyjnych oraz świadczenia wszelkich usług dla zwiedzających bez zgody Dyrekcji OŚRODKA MAZURSKIEGO OKRĄGŁE


BEZPIECZEŃSTWO ZWIEDZAJĄCYCH

 1. Zwiedzający mogą poruszać się po terenie ZOO SAFARI OKRĄGŁE WYŁĄCZNIE w naszych pojazdach.

 2. Zabrania się przekładania rąk przez pręty i siatki wolier, stawiania i sadzania dzieci na barierkach.

 3. Zwiedzającym nie wolno wchodzić na ogrodzenia, przekraczać wszelkich ogrodzeń i barier dystansujących od wolier i wybiegów.

 4. Zabrania się wchodzenia na zaplecza wybiegów dla zwierząt, wszelkie obiekty hodowlane, techniczno-gospodarcze, a także na teren budowy i remontów.

ZOO SAFARI OKRĄGŁE nie ponosi odpowiedzialności za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem ww. regulaminu.

UWAGA ZWIERZĘTA GRYZĄ!!

Wykupienie biletu wiąże się z zaakceptowaniem powyższego regulaminu. 


Dzięki Twojej życzliwości zwierzęta i inni zwiedzający zachowają spokój.
zespół   SIELANKI I OKRĄGŁEGO