PUCHAR YACHTS EXPORT POLAND 2018

Serdecznie zapraszamy na otwarte zawody narciarsko - snowbordowe o PUCHAR YACHTS EXPORT POLAND 2018. Odbędą się one 10 lutego 2018 roku w przepięknej , morenowej stacji narciarskiej Okrągłe (NARTY, SAFARI, PENSJONAT SIELANKA) - start godz. 18-ta. Trasa ustawiona będzie dla wszystkich - dzieci oraz oldboje mile będą widziani. Promować będziemy najnowsze modele jachtów :989 PLATINUM, BALT 918 Tytan oraz BALT 1018 Tytan. Zawody poprowadzi wyjątkowa postać Pan Andrzej Cieśluk. Na uczestników czeka szereg nagród, które zostaną rozlosowane wśród uczestników , którzy ukończą jeden przejazd. Obsługa techniczna FAMILY CUP - zabawa GWARANTOWANA. Brak wpisowego, opłata za wyciąg, wypożyczenie według cennika.

 

REGULAMIN:

Nazwa zawodów:

PUCHAR YACHTS EXPORT POLAND OKRĄGŁE 2018

Zapraszamy na zawody w narciarstwie alpejskim I snowboardzie. Do pokonania slalom gigant. Zawody rozgrywane są w formule otwartej, mile witamy amatorów a szczególnie dzieci. Dla zaawansowanych proponujemy formułę OPEN.

Startujemy z podziałem na kobiety i mężczyzn w 5 kategoriach wiekowych w narciarstwie i 2 w snowboardzie.

Większość nagród rzeczowych rozlosujemy wśród wszystkich uczestników zawodów.

Sobota10 lutego , godzina 18

zapisy od godziny 17, info tel.660 811 811

Zapraszają organizatorzy:

Yachts Export Poland

Michał Szafrański i Philip Drożdż Sp.J.

oraz Ośrodek Mazurski Okrągłe


Miejsce:

Ośrodek Mazurski Okrągłe, Powiat Giżycki, Gmina Wydminy

współrzędne GPS:
53°53'25.439"N, 21°59'28.607"E
53.89040°N, 21.99128°E

 

Zasady korzystania z usług Stacji Narciarskiej oraz uczestnictwa w zawodach:

- nie pobieramy wpisowego od uczestników zawodów,

- nie ubezpieczamy zawodników startujących w zawodach, ubezpieczenie we własnym zakresie

- opłata za wyciągi wynosi 2,80 zł za jeden wjazd

- wypożyczalnia sprzętu działa odpłatnie (wg cennika ), od 22 zł za godzinę

- niezbędna jest kaucja (zwrotna) 20 zł za kartę elektroniczną uprawniająca do korzystania
z wyciągów.


REGULAMIN:


§ 1

Zawody  PUCHAR YACHTS EXPORT POLAND CUP OKRĄGŁE 2018 są zawodami sportowymi w narciarstwie alpejskim i snowboardzie. Organizatorami są Yachts Export Poland Michał Szafrański i Philip Drożdż Sp.J. oraz Ośrodek Mazurski Okrągłe.

§ 2


Celem zawodów jest upowszechnianie sportu oraz zawodów narciarskich i snowboardowych. Zawody rozgrywane są pod Patronatem właścicieli firmy YACHTS EXPORT POLAND : Michała Szafrańskiego i Philipa Dróżdża.
Klasyfikacja prowadzona jest indywidualnie z podziałem na kategorie wiekowe.

Zawody polegają na rywalizacji w slalomie narciarskim i snowboardowym.
§ 3
Warunki uczestnictwa:
Udział w zawodach otwarty jest dla wszystkich. Dopuszcza się uczestnictwo zawodników posiadających licencję, jednakże ich start odbywa się poza konkurencją.


§ 4
Kategorie wiekowe z podziałem na kobiety i mężczyzn:

narciarstwo alpejskie:

- klasy szkoła podstawowa 0,1,2,3;

- klasy szkoła podstawowa 4,5,6;

-klasy gimnazjalne, szkół średnich, szkoły wyższe do rocznika 1996

-roczniki 1981 do 1995;

-roczniki 1980 i starsze.

Snowboard:

-szkoły podstawowe, gimnazja;

-pozostali

Odrębną klasyfikację stanowi kategoria Open, wyróżniamy najlepszych narciarzy mężczyzn i kobiet ( po jednej osobie).§ 5
 
 Zwycięzcy wszystkich kategorii otrzymują nagrody sportowe w postaci dyplomów i pucharów. Większość nagród losowanych jest wśród uczestników.

§ 6

Koszty udziału i ubezpieczenie

Każdy uczestnik zawodów startuje na własny koszt.
Każdy uczestnik oświadcza, iż zna regulamin i zobowiązuje się, że startuje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni posiadają pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na udział w zawodach.
Organizator ma prawo do pobierania kaucji za numery startowe, zwracanej po oddaniu numeru.
Organizator zapewnia ubezpieczenia zawodników od OC . Każdy uczestnik ma prawo doubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie.

§ 7

Pozostałe kwestie regulaminowe rozstrzyga Narciarski Regulamin Sportowy

(PZN Kraków 1994).