ZAPYTANIE OFERTOWE 

Zakup i montaż przenośnika taśmowego.

Scan 20 Mar 2019 at 08.39.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Rozporz dzenie 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców.pdf